Wójt Gminy Łęczyce informuje, że w związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich, wybory w sołectwach: Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie , Łęczyce, Rozłazino, Strzebielino, Strzebielino Osiedle zostały zarządzone na dzień 17 lutego 2019 r. w lokalach wyborczych.
W związku z tym ogłasza się nabór kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej oraz Soleckich Komisji Wyborczych.
 
Druki zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych oraz kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej dostępne są w Urzędzie Gminy Łęczyce (pokój nr 3), u sołtysów oraz poniżej 
 
Szczegółowych informacji w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęczyce w pokoju nr 3 lub pod nr telefonu: 58/6789214 w. 36
 
Więcej informacji: www.leczyce.pl
Joomla templates by a4joomla