ksiazka strzebielino

Wiek nobilituje tak ludzi jak i okoliczności, miejsca i zdarzenia. Jubileusz 700-lecia wsi Strzebielino zasługuje na szacunek i godne uczczenie. Niewątpliwie taką nobilitacją jest niedawno wydana monografia wsi pióra Andrzeja Janusza (historyka z sąsiedniego Kębłowa) pod tytułem „Strzebielino 1316-1945. Historia kaszubskiego zaścianka rycerskiego.” Książka ta ukazała się sumptem Gminnej Instytucji Kultury w Strzebielinie. Została niezwykle starannie wydana przez gdyńskie wydawnictwo REGION pana Jarosława Ellwarta. Opatrzono ją szeregiem ilustracji (stare zdjęcia i mapy). Opisuje ona dzieje wsi od momentu jej powstania (pierwsza wzmianka o Strzebielinie pojawiła się w dokumentach krzyżackich z 1316 roku) aż do zakończenia drugiej wojny światowej. W monografii tej każdy czytelnik znajdzie szereg ciekawych wydarzeń, szczególnie z czasów II Rzeczpospolitej, wojny i okupacji. Kresowy charakter wsi, jej przygraniczne położenie, a także jej wielokulturowość zostały znakomicie przedstawione. Mniemam, że wszyscy mieszkańcy Strzebielina, a także ludzie związani z naszą miejscowością powinni zapoznać się z tą książką.

 

Zapraszamy do lektury.