Wójt Gminy Łęczyce informuje mieszkańców, że Gmina przystąpiła do programu dystrybucji węgla i można już składać wnioski.

Dystrybucja będzie realizowana w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach ul. Kościelna 17a.

GZUK nie będzie świadczył usługi transportu węgla do miejsc zamieszkania oraz nie będzie możliwości workowania zakupionego węgla na placu załadunkowym.

Minimalna ilość nabycia węgla będzie wynosiła 500 kg.

Maksymalna ilość węgla dla jednego gospodarstwa wynosi 1,5 t (do 31.12.2022r)  oraz 1,5 t (po 01.01.2023r)

Prawo do zakupu węgla po cenach preferencyjnych będzie miało to gospodarstwo domowe, któremu przysługuje dodatek węglowy. Ostateczna cena dla mieszkańców  nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto za tonę węgla

Można już składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego.

Osoby zainteresowane kupnem w pierwszym terminie (do 31.12.2022r), powinny  do dnia 30.11.2022r złożyć w Urzędzie Gminy w Łęczycach  wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. Na podstawie otrzymanych wniosków zostaną oszacowane ilości poszczególnych frakcji groszek lub orzech i złożone zamówienie dostawy.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Łęczyce.

 

Strona Gminy Łęczyce