Nowe ceny wody i ścieków obowiązują od 1 czerwca 2024 r.

W celu odciążenia mieszkańców w ponoszeniu kosztów dostawy wody u odbioru ścieków Rada Gminy Łęczyce podjęła uchwałę o dopłacie do wszystkich taryfowych grup odbiorców w wysokości 0,30 zł brutto do ceny 1 m3 dostarczanej wody oraz 0,50 zł brutto do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków, co wynika z Uchwały Nr LXXXI/10/2024 z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

W nowych taryfach nie stosuje się opłat abonamentowych. Koszty związane z odczytem, rozliczeniem i zapewnieniem gotowości do świadczenia usług ujęte zostały w cenie wody i ścieków.

Tabela 1. Wysokość ceny wody na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy (lata: 2024-2027).

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa W1
(gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie wskazań wodomierza)
Cena za dostarczoną wodę zł/m3 4,01 4,33 4,17 4,50 4,39 4,74
Dopłata do taryf z budżetu gminy Łęczyce zł/m3 0,28 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30
Cena za dostarczoną wodę płatna przez odbiorcę usług zł/m3 3,73 4,03 3,89 4,20 4,11 4,44
Grupa W2
(gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie ryczałtu)
Cena za dostarczoną wodę zł/m3 4,01 4,33 4,17 4,50 4,39 4,74
Dopłata do taryf z budżetu gminy Łęczyce zł/m3 0,28 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30
Cena za dostarczoną wodę płatna przez odbiorcę usług zł/m3 3,73 4,03 3,89 4,20 4,11 4,44
Grupa W3
(podmioty prowadzące działalność gospodarczą i obiekty użyteczności publicznej)
Cena za dostarczoną wodę zł/m3 4,03 4,35 4,18 4,21 4,41 4,76
Dopłata do taryf z budżetu gminy Łęczyce zł/m3 0,28 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30
Cena za dostarczoną wodę płatna przez odbiorcę usług zł/m3 3,75 4,05 3,90 4,21 4,13 4,46
Grupa W4
(cele przeciwpożarowe)
Cena za dostarczoną wodę zł/m3 4,03 4,35 4,18 4,21 4,41 4,76
Dopłata do taryf z budżetu gminy Łęczyce zł/m3 0,28 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30
Cena za dostarczoną wodę płatna przez odbiorcę usług zł/m3 3,75 4,05 3,90 4,21 4,13 4,46

Tabela 2. Wysokość ceny za odprowadzane ścieki na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy (lata: 2024-2027).

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa S1
(wszyscy odbiorcy usług rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza)
Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 8,03 8,67 7,98 8,62 8,13 8,78
Dopłata do taryf z budżetu gminy Łęczyce zł/m3 0,46 0,50 0,46 0,50 0,46 0,50
Cena za odprowadzone ścieki płatna przez odbiorcę usług zł/m3 7,57 8,17 7,52 8,12 7,67 8,28
Grupa S2
(wszyscy odbiorcy usług rozliczający się na podstawie ryczałtu)
Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 8,03 8,67 7,98 8,62 8,13 8,78
Dopłata do taryf z budżetu gminy Łęczyce zł/m3 0,46 0,50 0,46 0,50 0,46 0,50
Cena za odprowadzone ścieki płatna przez odbiorcę usług zł/m3 7,57 8,17 7,52 8,12 7,67 8,28