23 czerwca 2024 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Poniżej lista zarejestrowanych kandydatów i otrzymane głosy

na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Strzebielino-Osiedle:
1. BUJAK Beata Jolanta wiek 49 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle  - 174
2. CYMAN Kazimierz wiek 70 – lat, zamieszkały Strzebielino-Osiedle  - 70
3. CZAJA Tomasz Jan wiek 39 – lat, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 183
4. DAMPC Szymon Piotr wiek 35 – lat, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 343
5. DOMARUS Sebastian wiek 38– lat, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 303
6. HALMAN Paweł wiek 33– lata, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 183
7. HEBEL Agnieszka Bogumiła wiek 41– lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 297
8. MASZOTA Janusz wiek 54 – lata, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 225
9. MASZOTA Maria Małgorzata wiek 71– lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 57
10. NIKRANT Kinga Antonina wiek 21 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 187
11. PASCHKE Henryk Bronisław wiek 51 – lat, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 90
12. PIONKA Bernadeta wiek 63 – lata, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 70
13. POBŁOCKA Katarzyna Lucyna wiek 40 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 69
14. SCHIMMELPFENNIG Teresa wiek 67 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 194
15. SIKORA Natalia Elżbieta wiek 27 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 157
16. SIROTZKA Małgorzata Maria wiek 48 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 184
17. TOKARZ Katarzyna Anna wiek 30 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 260
18. UTRATA Agata Anna wiek 18 – lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 71
19. WOŹNIAK Grzegorz wiek 53 – lata, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 177
20. ŻYWICKI Paweł Rafał wiek 33 – lata, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 373

na Sołtysa Sołectwa Strzebielino-Osiedle:
1. CIROCKI Rafał wiek – 34 lata, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 451
2. GAJEWSKA Elżbieta wiek – 70 lat, zamieszkała Strzebielino-Osiedle - 43
3. MAZIUK Grzegorz Józef wiek – 69 lat, zamieszkały Strzebielino-Osiedle - 192