Historia powojenna

 • Po zakończeniu wojny Strzebielino odzyskało swą dawną nazwę.
 • Tuż po wojnie lotnisko w Strzebielinie przejął Aeroklub Gdański. Stacjonowały tu otrzymane z demobilu samoloty PO- 2, popularnie zwane "Pociakami" oraz szybowce SG-38.
 • Po ucieczkach 2 pilotów na Borholm (w sierpniu 1948 r. jeden z pilotów ucieka samolotem PIPER, w 1951r. samolotem PO-2 ucieka pilot S.Bałut, student Sekcji Lotniczej Wydziału Mechanicznego) władze zawiesiły loty i praktycznie całą działalność aeroklubu. Bazą Aeroklubu staje się w tym czasie lotnisko w Strzebielinie, gdzie przebazowany został cały sprzęt. Na lotnisku tym w okresie letnim organizowane były przez LPŻ szkoleniowe obozy szybowcowe, a działalność samolotowa zupełnie ustała, gdyż samoloty trzymane były "pod kłódką".
 • W 1962 r. lotnisko AG w Strzebielinie, gdzie w tym okresie usytuowane było Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, przekazano do celów rolniczych.
 • 17.09.1962r. leśnictwo w Strzebielinie obejmuje Marek Marcinkiewicz, zasłuzony leśnik, kolekcjoner, znawca entymologii i ornitologii.1
 • W 1966 r. otwarto nowy budynek szkolny na osiedlu przy ulicy Leśnej. Szkoła miała wówczas 6 klas lekcyjnych i 179 uczniów.

hufiec pracy 1978dscf1352

mala szkola

Budynek przy ulicy Leśnej

 • Następna przeprowadzka do budynku po byłym biurowcu tuczarni, a potem OHP następuje w 1983r. od tego momentu szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach.

hufiec pracy 1978

Biurowiec tuczarni, później OHP 1978r.

Budynek szkoły podstawowej

Szkoła w byłym budynku OHP

 • Od 1982 roku Strzebielino posiada własną parafię pod wezwaniem świętego Maksymiliana - należącą do dekanatu luzińskiego. Gromada Strzebielino należała do Gminy Luzino do 1972 roku, gdy po zmianach administracyjnych Strzebielino przeszło pod zarząd Gminy Łęczyce.
 • 04.09.1982r. zmarł ks. kan. Mieczysław Sumiński, proboszcz Luziński.1
 • 01.01.1983r. pierwszym proboszczem parafii i budowniczym kościoła został ks. kan. Ryszard Rajski. Był nim do 31.01.2001 roku. Zmarł 27 maja 2001 roku w Tczewie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Strzebielinie.
 • 11.08.1985r. biskup Chełmiński, ks. Marian Przykucki, konsekrował kościół w Strzebielinie.
 • 07.09.1989r. w dniu kolejarza ruszyła trakcja elektryczna Lębork - Wejherowo.1
 • 25.05.1991r. w Pelplinie zosał wyświęcony na kapłana ks. Jerzy Dampc ze Strzebielina.
 • 25.03.1992r. Jan Paweł II Bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" dokonał reorganizacji Diecezji i Prowincji kościelnych w Polsce. Od tego dnia parafia p.w. św. Jadwigi w Kębłowie należą do Archidiecezji Gdańskiej, która wchodzi w skład Gdanskiej Prowincji Kościelnej (metropolii Gdańskiej). 1
 • 01.07.1992r. powstał Dekanat Luzino. Dziekanem mianowany został ks. kan. Henryk Szydłowski, proboszcz Luziński, wicedziekanem ks. kan. Ryszard Rajski, proboszcz Strzebielina. W skład dekanatu wchodzą parafie: Gościcino, Góra Pomorska, Kębłowo, Luzino, Łebno, Smażyno i Strzebielino.1
 • 13.11.1992r. na drodze krajowej nr 6 na Charwatyni, zginął w wypadku samochodowycm sztangista światowej klasy, Waldemar Malak - Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie.1
 • 13.10.1993r. na zebraniu wiejskim w Strzebielinie podjęto uchwałę, aby miejscowość ponownie weszła w skład gminy Luzino.1
 • 23.05.1999r. w Pelplinie zosał wyświęcony na kapłana ks. Marek Labudda ze Strzebielina.
 • 19.06.1999r. w Pelplinie zosał wyświęcony na kapłana ks. Rafał Hallmann ze Strzebielina.
 • 07.03.2000r. ks. mgr Zbigniew Cichoń został pierwszym wikarym w parafii, był nim do 31.01.2001r.
 • 27.05.2001r. w Tczewie zmarł ks. kan. Ryszard Rajski, pierwszy proboszcz parafii (01.01.1983r.- 31.01.2001), budowniczy kościoła. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Strzebielinie.
 • 01.02.2001 r. ks. mgr Zbigniew Cichoń został proboszczem parafii w Strzebielinie.

 

Jeśli gdziekolwiek w historii znajdują się błędy lub przekłamania proszę o kontakt. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyżej zamieszczonych treści co zresztą bez jej zgody jest zabronione!

Bibliografia:

1) "Kalendarz Luziński 2000" Feliks Sikora