1841-1842 r. Budowa pierwszego budynku szkoły w Strzebielinie. Szkoła była bardzo skromna, posiadała tylko jeden gabinet. Szkoła była niemieckojęzyczna i uczęszczali do niej tylko katolicy.

1874 r. Dobudowano drugi gabinet.

1843-1921 r. Kolejno pracowali tu następujący nauczyciele:
• p. Ignacy Wierzba
• p. Augustyn Gradolewski
• p. Antoni Szamański Gdanietz
• autor pierwszych wpisów kronikarskich
• p. Jan Leszczyński

1921 r. Pan Jan Leszczyński, kierownik tutejszej szkoły, urzędował od dnia 01.08.1899 do 19.04.1921. Na własną prośbę został odwołany, a następnie przeniósł się do Niemiec. Na jego miejsce powołano Jana Golnika.

01.09.1925 r. Pani Zofia Rhunke z Wiczlina podjęła pracę w Strzebielinie.

18.11.1927 r. Założenie sklepiku szkolnego.

21.10.1927 r. Odbyło się święto sadzenia drzewek. Drzewka wiśni sadzono wzdłuż drogi ze wsi do dworca. Stało się to tradycją szkoły.

01.09.1928 r
. Stan szkoły na dzień 1 września 1928r. - 84 dzieci: chłopców 44, dziewcząt 40
klasa I - uczniów 57
• oddział A - 23
• oddział B - 25
• oddział C - 9
klasa II - uczniów 27
• oddział A - 15
• oddział B - 12

17.03.1929 r. Wizytacja z Warszawy.

01.09.1929 r. Nowy rok szkolny 1929/30. W tym roku przyjęto 19 dzieci, a sama szkoła liczy obecnie 98 dzieci.

16.04.1937 r. Powiększenie biblioteki. Szkoła tutejsza, jako szkoła rzygraniczna,otrzymała 69 tomów do biblioteki uczniowskiej jako daru Komitetu Głównego Towarzystwa P.B.P.S.

17.11.1937 r. Udział szkoły w uroczystości wręczenia sztandaru i przekazania jedenastu ciężkich karabinów, która odbyła się w Wejherowie. Były to dary ludności kaszubskiej z powiatu morskiego.

24.10.1937 r. Władze szkolne przekazały radioodbiornik na potrzeby szkoły. Po zainstalowaniu go dzieci wysłuchały audycji II programu z Warszawy.

27.03.1938 r. W szkole odbyło się organizacyjne zebranie Polskiego Związku Zachodniego.

24.10.1938 r. Utworzenie Komitetu Opiekuńczego nad Szkołą Przygraniczną w Strzebielinie przez Pracowników Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.

15.05.1945 r. Pierwszy zapis o pracy w szkole, obejmuje informacje od marca do maja.

01.07.1945 r.
Rozpoczęła pracę w tutejszej placówce nauczycielka Zofia Runhke, która przed wojną przepracowała w tutejszej miejscowości 12 lat. Pani Zofia Runhke przechowała kronikę szkolną przez okres wojny.

14.07.1945 r.
Pierwszy rok szkolny, a był to właściwie rok przygotowawczy, zakończono dnia 14.07.1945 r. Obowiązek szkolny wypełniło 12 dzieci.

Wrzesień 1946 r.
Obniżono stopień organizacyjny szkoły do sześciu klas. Przyczynami były: mała liczba dzieci w klasie 7 oraz brak nauczycieli.

1964 r. Pracuje 6 nauczycieli (4 kobiety i 2 mężczyzn).

1966 r. Oddanie do użytku nowego budynku szkoły położonego w pobliżu dworca kolejowego.

1967 r. Opuszcza szkołę pierwsza klasa ósma.

1971 r. Instalacja centralnego ogrzewania.

1972 r. W wyniku reformy, zmianie podlega dotychczasowe nazewnictwo i miejsce kierownika szkoły zajął dyrektor. Dotychczasowy Kierownik szkoły p. mgr Henryk Kreft awansuje na Dyrektora Szkoły Gminnej w Łęczycach. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. mgr Jadwiga Kreft.

1983 r. Oddanie do użytku, po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, drugiego budynku szkoły, który wcześniej należał do OHP. Podział szkoły na dwa budynki szkolne. W pierwszym, przy ulicy Leśnej, rozlokowano klasy 0 - III, natomiast w drugim, po OHP, uczą się klasy IV - VIII.

1986 r. Otwarcie Szkolnego Muzeum Tradycji Narodowej.

10.06.1987 r. Nadanie szkole imienia Kapitana Żeglugi Wielkiej Karola Olgierda Borchardta.

20.05.1988 r.
Nadanie szkole Sztandaru Szkoły.

1991 r. Oddanie do użytku Sali Gimnastycznej.

1999 r. W wyniku reformy, otwarto Gimnazjum w Strzebielinie. Zajęcia Szkoły Podstawowej odbywają się w dotychczasowym budynku, a Gimnazjum zostaje przydzielony budynek przy ulicy leśnej.

2002r.       Przeniesienie przedszkola do budynku Szkoły Podstawowej

2003 r.     Otwarcie ogródka przedszkolnego

2007 r.   zakończenie   termomodernizacji Sali gimnastycznej, wraz z dobudowaniem nowych pomieszczeń  magazynowych, szatni dla uczniów i pokoju nauczycielskiego nauczycieli wychowania fizycznego  i magazynu sprzętu.

2012 r.   likwidacja starej kotłowni węglowej i zastąpienie jej ekologiczną pompą ciepła.

2013 r.   rozpoczęcie rozbudowy szkoły

01.09.2014 r. rozpoczęcie zajęć w rozbudowanej szkole

01.09.2015r. Zmiana statusu Szkoły: połączenie istniejącego ZKiW w Strzebielinie i Gimnazjum w jedną placówkę pod nazwą: Zespołu Szkół i Przedszkola

Przedstwione kalendarium jest artykułem pobranym ze strony szkoły podstawowej www.spstrzebielino.pl