Władze administracyjne:

Miejscowości:

Sołtysi:
Strzebielino Osiedle, Paraszyno: Grzegorz Maziuk
Strzebielino Wieś: Ryszard Miotk

Gminy:

Wójt gminy: Piotr Wittbrodt

Wykaz Radnych VII kadencji Rady Gminy Łęczyce 2014-2018

Białobrzeski Tomasz
Bulczak Teresa
Chmielewski Ireneusz
Eikmann Marian
Gajewska Elżbieta
Kadłubowski Henryk
Karczewski Krzysztof
Koss Andrzej
Labuda Janusz
Licau Krzysztof
Marzec Piotr
Piankowska Wioletta
Stolz Sylwia
Tuskowska Elżbieta
Zyskowski Henryk