Uczniowie i grono pedagogiczne Gimnazjum w Strzebielinie, działania zmierzające do nadania imienia placówce rozpoczęli z początkiem roku szkolnego. Na patrona wybrali błogosławionego ks. kmdr. ppor., Władysława Miegonia.

Artykuł: Gryf Wejherowski 2001r.

 

Imię dla szkoły

Uczniowie i grono pedagogiczne Gimnazjum w Strzebielinie, działania zmierzające do nadania imienia placówce rozpoczęli z początkiem roku szkolnego. Na patrona wybrali błogosławionego ks. kmdr. ppor., Władysława Miegonia. W szkole powołano w tym celu Komitet Organizacyjny. Przewodniczy mu Jadwiga Kreft, dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie. W pracy wspierają ją Elżbieta Górska, dyrektor Gimnazjum, Piotr Wittbrodt, wicewójt gminy Łęczyce ks. Zbigniew Cichoń, wikary miejscowej parafii i inni. Uroczyste nadanie imienia gimnazjum w Strzebielinie nastąpi w maju tego roku.

Wiedza o patronie

Uczniowie gimnazjum zdobywają wiedzę na temat życia i działalności bł. ks. Władysława Miegonia. Uczestniczyli w wycieczce do Gdyni podczas której zwiedzili min. Akademię Marynarki Wojennej oraz Morski Port Wojenny. Odwiedzili również kościół garnizonowy Spotykają się też z ludźmi, którzy w jakiś sposób związani są z osobą ich patrona. Gościem gimnazjalistów był m.in. ks. Zbigniew Jaworski, proboszcz parafii wojskowej w Świnoujściu, wicepostulator ds. beatyfikacji ks. Miegonia. Jest on również współautorem książki "Bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń - pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP".

Zbigniew Jaworski, w czasie spotkań z młodzieżą, mówiąc o przyszłym patronie, podkreślał jego patriotyzm. Ksiądz pogratulował szkole wyboru, zaznaczając, że to pierwsza placówka w Polsce, która pragnie przyjąć imię ks. Miegonia.

Honorowi goście

W Gimnazjum w Strzebielinie gościły też inne osoby związane z osobą przyszłego patrona. Min. ks. Bogusław Wrona, dziekan Marynarki Wojennej RP Leszek Piaseczny, prezes Stowarzyszenia im. ks. Władysława Miegonia oraz Daniel Duda, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Wiadomo już, że podczas uroczystości nadania imienia gośćmi honorowymi będą m.in. ks. abp Tadeusz Gocłowski, admirał Ryszard Łukasik, dowódca MW RP wojewoda pomorski Tomasz Sowiński oraz przedstawiciele władz lokalnych i kuratorium oświaty. Zaproszeni zostali również przyjaciele szkoły.

Poparcie Ojca Świętego

W grudniu, Przemysław Kreft, jeden z mieszkańców Strzebielina, podczas audiencji u Ojca Świętego, w imieniu społeczności gimnazjum oraz Komitetu Organizacyjnego zwrócił się do Papieża z prośbą o wsparcie modlitwą i błogosławieństwem inicjatywy nadania szkole patrona. Tuż przed świętami na ręce dyrektor, Jadwigi Kreft, Ojciec Święty przesłał życzenia, aby Gimnazjum w Strzebielinie było zawsze wierne wzniosłym tradycjom polskiej kultury. Prosił również, by wspólnym wysiłkiem nauczycieli wychowawców i rodziców przygotowywało młode pokolenie Polaków do życia, w którym rolę będą odgrywały wartości chrześcijańskie: szacunek wobec Boga, Ojczyzny i społeczeństwa.

(G.W.)
Więzień nr 21 223

Władysław Miegoń urodził się 30 września 1892 r w Samborcu. Wychowy­wał się w wiejskiej rodzinie, która kultywowała tradycje patriotyczne. Ukończył gimnazjum w Sandomierzu, oraz seminarium duchowne. W1915 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w parafiach diecezji sandomier­skiej. W1919 roku rozpoczął pracę wśród wojskowych. Jako kapelan to­warzyszył żołnierzom Batalionu Morskiego w wojnie polsko - bolszewic­kiej. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych za męstwo w walkach. Następny okres w jego życiu to służba kapelańska i oficerska w Marynarce Wojennej w Gdyni W czasie walk, w 1939 reku trwał wraz z marynarzami na posterunku. Jako kapelan otrzymał doku­ment gwarantujący mu nietykalność. Wybrał jednak inną drogę I nie opu­ścił tych, którzy potrzebowali posługi. Zmarł 15 października 1942 r. w nie­mieckim obozie koncentracyjnym Dachau jako więzień nr 21 223.


Artykuł: Gryf Wejherowski 2001r.
Za możliwość publikacji dziękujemy p. Joannie Kielas z redakcji Gryfa.